Chủ đề: Viết dưới vòm xanh

  • Viết dưới vòm xanh

    105 lượt xem
    Viết dưới vòm xanh

    Phòng làm việc của tôi như bị thời gian bỏ quên dưới vòm xanh của một cây nhãn già. Năm nào, vào mùa, cây cũng đơm hoa đầy như mâm xôi, quả đậu nhiều nhưng đến hè chẳng biết rồi đi đâu hết cả. Khi những rộn rã bướm, ong qua đi, cái còn lại là bóng mát. Bóng mát của một cái cây lâu năm bền bỉ, sâu đằm như một miền ký ức...

    Xem thêm
1 mục
Loading...

Tìm kiếm

Danh mục

Loading...

Chủ đề đáng quan tâm