Chủ đề: Trang phục cung đình

  • Trang phục hoàng gia nhà Nguyễn

    1804 lượt xem
    Trang phục hoàng gia nhà Nguyễn

    Bộ mặt của một nhà nước phong kiến ngoài kinh tế, chính trị, giáo dục còn thể hiện trong văn hóa mặc. Mỗi một triều đại đi qua đều để lại những dấu ấn riêng biệt về phong cách, đặc điểm trang phục cung đình, và hoàng gia triều Nguyễn cũng vậy. Thậm chí, vấn đề y phục ở triều đại này còn được biên soạn trong quyển 78 và 242 để luận về việc ăn mặc của các bậc vua chúa, quý tộc, tập hợp trong Khâm định Ðại Nam hội điển sự lệ.

    Xem thêm
1 mục
Loading...

Tìm kiếm

Danh mục

Loading...

Chủ đề đáng quan tâm