Chủ đề: Trải nghiệm thú vị

  • Ẩm thực Hà Nội những trải nghiệm thú vị

    217 lượt xem
    Ẩm thực Hà Nội những trải nghiệm thú vị

    Giống như tiếng Hà Nội, ẩm thực Hà Nội có tính đại diện cho Thủ đô và cả nước, là sự kết tinh văn hóa từ dòng chảy hàng ngàn năm lịch sử và sự giao thoa, tiếp biến của nhiều nền văn hóa. Dịp Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai diễn ra hồi cuối tháng 2-2019, nhiều món ăn đậm đà bản sắc, mang tính đặc trưng cho ẩm thực Hà Nội đã “ghi điểm” trong lòng bạn bè quốc tế, trong đó có khoảng 3.000 phóng viên trong nước, quốc tế đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

    Xem thêm
1 mục
Loading...

Tìm kiếm

Danh mục

Loading...

Chủ đề đáng quan tâm