Chủ đề: Thành thăng long

 • Thăng Long thời Trần

  183 lượt xem
  Thăng Long thời Trần

  Do chính sự nhà Lý rối ren nên Điện tiền Chỉ huy sứ Trần Thủ Độ đã sắp đặt đưa Trần Cảnh lên ngôi từ khi còn nhỏ, lập ra triều Trần năm 1225. Nhưng cha của Trần Cảnh là Trần Thừa đang sống nên ông lấy hiệu là Thái Tông để tỏ ý hiếu thuận với phụ thân.

  Xem thêm
 • Thăng Long thời Lý

  183 lượt xem
  Thăng Long thời Lý

  Sau khi dời đô từ Hoa Lư về vùng đất "rồng cuộn, hổ ngồi" và khai sáng kinh thành Thăng Long, công việc đầu tiên của Lý Công Uẩn là xây dựng kinh thành trên thành Đại La, tổ chức bộ máy của chế độ quân chủ. Nhà Lý trị vì Đại Việt hơn 200 năm (1009 - 1225) và cũng từng ấy năm Thăng Long có nhiều đổi thay.

  Xem thêm
 • Tây trấn Voi Phục

  574 lượt xem
  Tây trấn Voi Phục

  Một trong tứ trấn thành Thăng Long là đền Voi Phục nằm bên cạnh công viên Thủ Lệ, trên đường Kim Mã. Ngôi đền này thờ Linh Lang Đại vương, người đã có công giúp vua Lý Thánh Tông đánh dẹp giặc Tống

  Xem thêm
3 mục
Loading...

Tìm kiếm

Danh mục

Loading...

Chủ đề đáng quan tâm