Hoàng thành Thăng Long, di sản văn hóa thế giới thiêng liêng

Hoàng Thành Thăng Long, di sản thế giới, là di sản chung của nhân loại, không chỉ hôm nay mà còn cả ngày mai...

01-11-2016 526

Khám phá hành trình văn hóa qua... bệ đỡ chân cột

Trong suốt thời kỳ phong kiến, đá luôn là loại vật liệu được dùng tương đối phổ biến do có độ bền chắc cao. Tại các khu trưng bày trong khu vực Thành cổ Hà Nội hiện vẫn còn lưu giữ nhiều hiện vật bằng đá được khai quật ngay trong khu vực Hoàng thành.

23-12-2019 357

Thành cổ Hà Nội

Thành cổ Hà Nội là một khái niệm tương đối rộng và tùy theo cách hiểu của mỗi người nó có thể bao gồm những thành phần khác nhau.

23-12-2019 359

Nguyễn Tri Phương - một đại thần dưới triều Nguyền

Quân Pháp lăm le chiếm thành Hà Nội, loạn đảng trong nước nổi lên cướp phá như ong, Nguyễn Tri Phương - một đại thần dưới triều Nguyễn - được triều đình cử ra Bắc thống soái quân đội diệt giặc trong và bẻ gãy ý đồ xâm lược của giặc ngoài.

23-12-2019 361

Đường lát gạch hoa trong Hoàng thành

Trước đây, các nhà sử học đã tranh cãi rất nhiều xung quanh vị trí của Hoàng thành. Một số cho rằng, vị trí của Hoàng thành Thăng Long nằm lệch hẳn về phía Tây so với khu Thành cổ Hà Nội thời Nguyễn. Một số lại cho rằng, Hoàng thành Thăng Long nằm ở chính khu Thành cổ Hà Nội thời Nguyễn

23-12-2019 359

Một số hiện vật bằng đá của Hoàng thành

Trong khuôn viên Thành cổ Hà Nội hiện còn lưu giữ một số hiện vật bằng đá từ các thời Lý, Trần, Lê. Phần lớn những hiện vật này được tìm thấy trong đợt khai quật khảo cổ được tiến hành năm 1998 bên trong thành cổ.

23-12-2019 363

Rồng đá điện Kính Thiên

Trong khu Thành cổ Hà Nội hiện còn đôi rồng đá nguyên khối chầu hai bên lối lên Điện của nhà vua. Đôi rồng này được xây dựng năm 1467, thuộc dòng rồng Đế vương có năm móng. Đây là đôi rồng biểu tượng cho quyền lực của nhà vua.

23-12-2019 380

Rồng đá thềm trước Điện Kính Thiên

Trong khu Thành cổ Hà Nội hiện còn đôi rồng đá nguyên khối chầu hai bên lối lên thềm trước Điện của nhà vua. Sau nhiều tranh cãi, nhiều nhà sử học đã đi đến nhận định, đây chính là thềm Điện Kính Thiên, cung điện đi vào lịch sử và huyền thoại như trung tâm đầu não của cả nước, nơi nhà vua thiết triều và đưa ra những quyết sách quyết định vận mệnh của cả dân tộc

23-12-2019 363

8 mục