Chủ đề: Tên làng xã việt nam

  • Tục kết chạ giao hiếu xưa và nay

    104 lượt xem
    Tục kết chạ giao hiếu xưa và nay

    Vào đầu thế kỷ XIX, theo sách "Tên làng xã Việt Nam" (Nhà xuất bản Khoa học Xã hội - 1981), tại vùng Hà Nội có khoảng 1.000 làng. Nhằm phòng tránh trộm cướp, bão lũ, các làng tìm cách liên kết với nhau để tạo thêm sức mạnh, vì thế tục kết chạ giao hiếu ra đời.

    Xem thêm
1 mục
Loading...

Tìm kiếm

Danh mục

Loading...

Chủ đề đáng quan tâm