Gánh phở chỉ mở đến 6h sáng trên phố Hàng Đường

Gánh phở mở hàng ngày nhưng chỉ từ giờ Sửu đến giờ Dần, đậm đà miếng sốt vang, nồng nàn sự quan tâm giữa cô chủ gánh và thực khách.

29-08-2017 3845

2 mục