Chủ đề: Phố thợ khảm

  • Phố Hàng Khay có nghề khảm trai

    216 lượt xem
    Phố Hàng Khay có nghề khảm trai

    Phố Hàng Khay vào thời Lê sơ là hồ Lục Thủy. Đến thời Lê Trung hưng, chúa Trịnh sai làm đường để cưỡi voi từ phủ chúa (tương ứng với một phần các phố Tràng Thi, Quang Trung, Bà Triệu, Hai Bà Trưng hiện nay) sang lầu Ngũ Long (hiện là khu vực Bưu điện Hà Nội) thì Lục Thủy bị chia làm hai.

    Xem thêm
1 mục
Loading...

Tìm kiếm

Danh mục

Loading...

Chủ đề đáng quan tâm