Ngôi nhà cổ 87 Mã Mây

Ngôi nhà cổ 87 Mã Mây hoàn thành vào tháng 10 năm 1999; ngoài việc tái dựng một khung cảnh mang hơi hướm Hà Nội cổ cho khách tham quan, công trình này còn nhắm đến việc giáo dục tầm quan trọng phải giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ cư dân trẻ.

02-11-2016 446

Nhà cổ 369 tuổi nguyên vẹn nhất xứ Đoài

Ngôi nhà làm bằng gỗ và đá ong có tuổi thọ nhiều nhất tồn tại trong làng Việt cổ Đường Lâm.

11-12-2019 104

2 mục