Quân tướng bại trận nhà Minh rút khỏi Đông Quan

Sau Hội thề Đông Quan, Vương Thông gấp rút cho quan quân nhà Minh rời khỏi kinh đô của nước Đại Việt. Lê Lợi và Nguyễn Trãi vốn đề cao việc "lấy khoan hồng thể bụng hiếu sinh" nên đã cấp hàng trăm chiếc thuyền lớn, hàng nghìn con ngựa cùng với đầy đủ lương thực và phương tiện để Vương Thông cùng đoàn tùy tùng và đoàn quân bại trận trở về nước.

23-12-2019 231

Chiến thắng Chi Lăng, Lạng Sơn

Cuối năm 1427, vua nhà Minh là Tuyên Tông xuống chiếu sai Liễu Thăng mang 10 vạn quân từ Quảng Tây, Mộc Thạnh mang 5 vạn quân từ Vân Nam kéo sang tăng viện cho Vương Thông.

23-12-2019 231

Nguyễn Trãi nuôi chí lớn giữa Đông Quan loạn lạc

Nguyễn Trãi sinh năm 1380 tại Thăng Long, là cháu ngoại của tư đồ Trần Nguyên Đán và là con trai của Nguyễn Phi Khanh, một triều thần của nhà Hồ.

23-12-2019 229

3 mục