Chiến thắng Tốt Động, Chúc Động

Tốt Động (còn gọi là Tụy Động) và Chúc Động (còn gọi là Ninh Kiều) là 2 địa danh thuộc huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Vùng Tốt Động đến nay vẫn giữ nguyên tên, gọi là xã Tốt Động, còn vùng Chúc Động đã được đổi tên thành Chúc Sơn.

23-12-2019 377

Lê Lợi đặt pháp luật quản lý vùng đất thuộc quyền

Ngay từ khi mới đưa quân tiến đánh Đông Quan và đóng quân ở khu vực này, Bình Định vương Lê Lợi đã rất chú tâm đặt ra pháp luật để duy trì trật tự trong khu vực mình quản hạt.

23-12-2019 382

Hội thề Đông Quan

Vốn dĩ thực tâm Vương Thông không muốn đầu hàng, vì hắn biết rất rõ khả năng rất lớn sẽ bị trị tội nặng khi là hàng tướng trở về nước.

23-12-2019 378

Lơi lỏng phòng bị, nghĩa quân Lam Sơn mất tướng

Sau khi hạ được các thành trì cửa ngõ của Đông Quan, chặt đứt các ngả có thể tiếp tế, tiếp viện cho thành Đông Quan, Lê Lợi cho quân siết chặt hơn nữa vòng vây đối với thành Đông Quan.

23-12-2019 380

Lê Lợi lấy thành Đông Quan như thế nào?

Lê Lợi sinh ngày 10/9/1385 ở Lam Sơn (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), trong một gia đình giàu có. Kế thừa sản nghiệp của ông cha, Lê Lợi nhanh chóng trở thành một hào trưởng được nhiều người trong vùng kính nể.

23-12-2019 381

5 mục