Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa

Tháng 9 năm 1406, lấy cớ Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, nhà Minh sai Mộc Thạnh và Trương Phụ mang theo mỗi người 40 vạn quân sang xâm chiếm Đại Việt.

23-12-2019 360

Lê Lợi đặt pháp luật quản lý vùng đất thuộc quyền

Ngay từ khi mới đưa quân tiến đánh Đông Quan và đóng quân ở khu vực này, Bình Định vương Lê Lợi đã rất chú tâm đặt ra pháp luật để duy trì trật tự trong khu vực mình quản hạt.

23-12-2019 358

Quân tướng bại trận nhà Minh rút khỏi Đông Quan

Sau Hội thề Đông Quan, Vương Thông gấp rút cho quan quân nhà Minh rời khỏi kinh đô của nước Đại Việt. Lê Lợi và Nguyễn Trãi vốn đề cao việc "lấy khoan hồng thể bụng hiếu sinh" nên đã cấp hàng trăm chiếc thuyền lớn, hàng nghìn con ngựa cùng với đầy đủ lương thực và phương tiện để Vương Thông cùng đoàn tùy tùng và đoàn quân bại trận trở về nước.

23-12-2019 360

Bị quân Minh lật lọng, Lê Lợi siết chặt vòng vây Đông Quan

Sau chiến thắng vang dội ở Tốt Động, Chúc Động, Lê Lợi bèn cắt cử Trần Nguyên Hãn và Bùi Bị thống lĩnh thủy - bộ tiến quân ra vây thành Đông Quan.

23-12-2019 358

Lê Lợi lấy thành Đông Quan như thế nào?

Lê Lợi sinh ngày 10/9/1385 ở Lam Sơn (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), trong một gia đình giàu có. Kế thừa sản nghiệp của ông cha, Lê Lợi nhanh chóng trở thành một hào trưởng được nhiều người trong vùng kính nể.

23-12-2019 359

5 mục