Chủ đề: Du lịch thăng long

  • Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

    604 lượt xem
    Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

    Ngày 19-9-2010 tại Đồng Mô, thị xã Sơn Tây đã khai trương Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (VHDLCDTVN), một công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, nơi tái hiện nền văn hóa độc đáo của 54 dân tộc trong đại gia đình dân tộc Việt Nam.

    Xem thêm
1 mục
Loading...

Tìm kiếm

Danh mục

Loading...

Chủ đề đáng quan tâm