Chủ đề: Di tích đền - chùa - đình hai bà

  • Quận Hai Bà Trưng tập trung bảo tồn di sản văn hóa

    87 lượt xem
    Quận Hai Bà Trưng tập trung bảo tồn di sản văn hóa

    Xác định bảo tồn di sản văn hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững, những năm qua quận Hai Bà Trưng đặc biệt quan tâm đến công tác này. Đến nay, quận có 22 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 12 di tích xếp hạng cấp thành phố. Điển hình, vừa qua Quần thể di tích đền - chùa - đình Hai Bà Trưng được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

    Xem thêm
1 mục
Loading...

Tìm kiếm

Danh mục

Loading...

Chủ đề đáng quan tâm