Vật liệu xây dựng bằng đất nung

Khu vực Hoàng thành là nơi tập trung rất nhiều công trình kiến trúc kỳ vĩ. Đó là những lâu đài, cung điện, tường thành uy nghi, tráng lệ.

23-12-2019 250

Cổng hành cung

Mỗi khu cung điện trong hoàng cung khi xưa đều có những cổng hành cung với sự canh gác cẩn mật của quân lính nhằm bảo đảm an toàn cho nhà vua và hoàng thất.

23-12-2019 248

2 mục