Chủ đề: Chợ xưa

  • Kẻ Chợ, cái tên dân dã của Thăng Long

    144 lượt xem
    Kẻ Chợ, cái tên dân dã của Thăng Long

    Kinh đô Thăng Long không chỉ là đầu não chính trị của các triều đại phong kiến, mà còn là trung tâm kinh tế với các phường nghề thủ công. Thăng Long cũng là nơi tập trung đông dân cư sinh sống, từ đó hình thành hệ thống buôn bán và trao đổi hàng hóa với sự xuất hiện của mạng lưới chợ.

    Xem thêm
1 mục
Loading...

Tìm kiếm

Danh mục

Loading...

Chủ đề đáng quan tâm