Chủ đề: Chơi hoa thủy tiên

  • Nhớ thú chơi hoa thủy tiên

    73 lượt xem
    Nhớ thú chơi hoa thủy tiên

    Người Hà Nội nổi tiếng cầu kỳ từ lời ăn tiếng nói đến những thú chơi. Chơi hoa thủy tiên là một thú chơi tinh tế, công phu và tao nhã của người Hà thành. Thú chơi này không biết có từ bao giờ, chỉ biết rằng cứ mỗi độ Tết đến, tại đền Bạch Mã xưa vẫn thường có hội thi hoa, thưởng hoa thủy tiên...

    Xem thêm
1 mục
Loading...

Tìm kiếm

Danh mục

Loading...

Chủ đề đáng quan tâm