Chủ đề: Bản đồ việt nam

  • Bản đồ lãnh thổ Việt Nam qua các thời kỳ (Phần 1)

    889 lượt xem
    Bản đồ lãnh thổ Việt Nam qua các thời kỳ (Phần 1)

    Bản đồ lãnh thổ Việt Nam qua các thời kỳ là sự biến đổi không gian sinh tồn của người Việt Nam, thể hiện bởi các triều đại chính thống đã được công nhận trong lịch sử Việt Nam. Mang tính chất rất phức tạp, lúc thì bị mất lãnh thổ về các nước khác, lúc lại chinh phục được những vùng lãnh thổ mới.

    Xem thêm
1 mục
Loading...

Tìm kiếm

Danh mục

Loading...

Chủ đề đáng quan tâm