Chủ đề: Bãi sông hồng

  • Linh thiêng Phúc Xá Linh từ

    132 lượt xem
    Linh thiêng Phúc Xá Linh từ

    Truyền thuyết thời vua Lý Nhân Tông (1066 - 1128) kể rằng: giặc phương Nam thường hay quấy nhiễu vùng đất Thanh - Nghệ. Triều đình cử Thái úy Lý Thường Kiệt trực tiếp cầm quân dẹp giặc. Ở làng Phúc Xá (hay Cơ Xá, An Xá), sau này là làng Bắc Biên (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên), có ông Lê Viết Thọ là người tài ba thao lược, đã xung quân dưới trướng Lý Thường Kiệt và được giao cầm đầu cánh quân tiên phong.

    Xem thêm
1 mục
Loading...

Tìm kiếm

Danh mục

Loading...

Chủ đề đáng quan tâm