Chủ đề: đồ chơi trung thu bằng sắt tây

  • Chuyện đồ chơi Trung thu bằng sắt tây

    248 lượt xem
    Chuyện đồ chơi Trung thu bằng sắt tây

    Năm 1902, chính phủ Pháp tổ chức một triển lãm lớn về thành tựu kinh tế - xã hội Đông Dương tại Hà Nội. Ngoài các nước trong xứ Đông Dương còn có các nước thuộc địa của Pháp và nhiều quốc gia trên thế giới trưng bày sản phẩm công nghiệp, thủ công.

    Xem thêm
1 mục
Loading...

Tìm kiếm

Danh mục

Loading...

Chủ đề đáng quan tâm