Chủ đề: đình sàn

  • Đình Tảo Dương

    105 lượt xem
    Đình Tảo Dương

    Đình Tảo Dương (hay đình Sàn) thuộc xã Hồng Dương (huyện Thanh Oai) được xây dựng từ thế kỷ XVI. Theo thần phả, đình là nơi thờ 5 vị thượng đẳng phúc thần, gồm: Thượng đẳng phúc thần Đồng Vĩnh, Hoàng Tế đại vương, Trần Tuệ đại vương, Trần Minh đại vương và Hàn Hựu đại vương.

    Xem thêm
1 mục
Loading...

Tìm kiếm

Danh mục

Loading...

Chủ đề đáng quan tâm