Đông Đô thời nhà Hồ và Đông Quan thời thuộc Minh

Cuối thời nhà Trần, Hồ Quý Ly, vị quan vốn được Trần Nghệ Tông hết lòng tin yêu, đã thâu tóm được mọi quyền lực trong triều đình. Sau khi ép Trần Thuận Tông dời đô vào An Tôn (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, vốn là quê hương của Hồ Quý Ly),

23-12-2019 228

Chiến thắng Chi Lăng, Lạng Sơn

Cuối năm 1427, vua nhà Minh là Tuyên Tông xuống chiếu sai Liễu Thăng mang 10 vạn quân từ Quảng Tây, Mộc Thạnh mang 5 vạn quân từ Vân Nam kéo sang tăng viện cho Vương Thông.

23-12-2019 231

Hội thề Đông Quan

Vốn dĩ thực tâm Vương Thông không muốn đầu hàng, vì hắn biết rất rõ khả năng rất lớn sẽ bị trị tội nặng khi là hàng tướng trở về nước.

23-12-2019 231

Lơi lỏng phòng bị, nghĩa quân Lam Sơn mất tướng

Sau khi hạ được các thành trì cửa ngõ của Đông Quan, chặt đứt các ngả có thể tiếp tế, tiếp viện cho thành Đông Quan, Lê Lợi cho quân siết chặt hơn nữa vòng vây đối với thành Đông Quan.

23-12-2019 226

Nguyễn Trãi nuôi chí lớn giữa Đông Quan loạn lạc

Nguyễn Trãi sinh năm 1380 tại Thăng Long, là cháu ngoại của tư đồ Trần Nguyên Đán và là con trai của Nguyễn Phi Khanh, một triều thần của nhà Hồ.

23-12-2019 229

Lê Lợi lấy thành Đông Quan như thế nào?

Lê Lợi sinh ngày 10/9/1385 ở Lam Sơn (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), trong một gia đình giàu có. Kế thừa sản nghiệp của ông cha, Lê Lợi nhanh chóng trở thành một hào trưởng được nhiều người trong vùng kính nể.

23-12-2019 228

6 mục