• Tây trấn Voi Phục

    456 lượt xem

    Một trong tứ trấn thành Thăng Long là đền Voi Phục nằm bên cạnh công viên Thủ Lệ, trên đường Kim Mã. Ngôi đền này thờ Linh Lang Đại vương, người đã có công giúp vua Lý Thánh Tông đánh dẹp giặc Tống. Do có công lớn, sau khi qua đời, Ling Lang Đại vương được nhà vua cho lập đền thờ, được sắc phong thành vị thần trấn giữ cho sự an bình ở mặt phía Tây Hoàng thành Thăng Long.

    Đền Voi Phục được gắn biển "Công trình 1000 năm Thăng Long - Hà Nội".

Loading...

Tìm kiếm

Danh mục

Loading...